LİSDEP Nedir?

LİSDEP, 2017 Yılında Gaziantep Üniversitesi Teknoparkta faaliyet gösteren ArtF4 Teknoloji bünyesinde 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında Lisanslı Depoların ihtiyaçları ve kanun kapsamında istenilen bilgi,belge ve bağlantıların sağlanması amacıyla geliştirilen bir yazılımdır. 50+ Lisanslı deponun denetimini başarıyla tamamlayan LİSDEP yazılımı, Türkiye genelinde birçok ildeki lisanslı depolarda aktif olarak kullanılmaktadır.

Lisdep, Lisanslı Depoların ihtiyaçları bünyesinde ihtiyaç duyulan mudilerin kayıt edilmesi, ürün giriş/çıkış süreçlerinin yönetilmesi, silo/depo stoklarının takibi gibi süreçleri yönetmektedir. Bu süreçlere ek olarak lisanslı depodaki ürünlerin TMO, Türk Şeker gibi kurumlara satışı için gerekli modülleri sağlar.

Teklif İste
image image image
LİSDEP - MODÜLLER

MODÜLLER

icon

Kantar Modülü

LİSDEP, lisanslı depolarda kullanılan elektronik kantarlarla iletişim kurmak için özel bir yazılıma sahiptir. Bu ek yazılım lisanslı elektronik kantarlarda yapılan tüm tartımların kullanıcı müdahalesine gerek kalmaksızın anlık olarak yazılıma ulaştırır.

icon

Laboratuvar Modülü

Laboratuvar modülü, Yetkili Sınıflandırıcılar tarafından yetkilendirilen personelin kullanımı için Numune Alım - Analiz Yapımı gibi modüllerden oluşmaktadır. TSE Standartları çerçevesinde, TMO/Bakanlık kanunları çerçevesinde analiz işlemlerini gerçekleştirir.

icon

Muhasebe Modülü

Mudi - Hesap tanımlama işlemleri, Giriş-Çıkış faturalarının kontrolü ve kesilmesi, MKK Elüs İhraç ve İptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Depo Kira gelirlerinin gösterilmesi gibi modüllerden oluşmaktadır. Giriş ve Çıkış işlemlerinde Mudilerin tanımlanması, Toplu Çıkış Emri ve Eksik Ürün yönetimi gibi özellikleri içerir.

icon

Exper-Yükleyici Modülü

Exper Modülü sayesinde Ürünlerin hangi silolara giriş yapılacağı yada hangi silolardan çıkış yapılacağını belirleyen modüldür. Detaylı Stok Raporlamasıyla analiz sonucunda belirtilen ürünler hata ihtimalini ortadan kaldırarak Depoya Sevk edilebilir yada depodan çıkış işlemi gerçekleştirilebilir.

icon

Stok - Silo Modülü

Silolarınızı aktif olarak yönetmek için kullanılan bu modülde, silolarınıza ISIN tanımlama, Stok ve Depo Raporlamaları, Stok Defteri, Depolar Arası Aktarım, Fazlalık /Noksanlık gibi alt modüller ile kolaylıkla tüm depolarınızı kontrol edebilirsiniz.

icon

Alım Muhafaza Modülü

Silolarınızdaki ürünlerin kontrolü, ilaçlama ve bakım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan modülleri kapsamaktadır. Exper tarafından gerçekleştirilen kontrollerin yapılması için gerekli tüm araçların olduğu modüldür.

icon

Personel Modülü

Her personel belirlenen yetkiler doğrultusunda kendi modüllerini görebilmektedir ve yapılan her işlem farklı kullanıcı adı ve şifrelerle tanımlanmış personel adına kayıt edilmektedir. Sistem üzerinden personellerin yaptığı işlemler detaylı olarak raporlanmaktadır.

icon

ELÜS Modülü

ELÜS Modülü, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafında ihtiyaç duyulan Hesap Doğrulama, ELÜS İhraç, ELÜS İlk İhraç İptali ve ELÜS İhraç iptali gibi işlemlerinizi kurumunuz adına sertifikasyon altyapısıyla hızlı ve kolay bir şekilde yönetimini sağlamaktadır.

icon

TÜRKŞEKER Entegrasyonu

TÜRKŞEKER entegrasyonu sayesinde anlık olarak SMS ve Fiyat Alma, Analiz Gönderme ve Satış işlemlerini LİSDEP üzerinden kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

icon

Analiz Cihazları Bağlantı Modülü

Lisdep yazılımı, ürün analiz aşamasında sıklıkla kullanılan Perfen, FOSS gibi gelişmiş analiz cihazlarıyla entegre şekilde çalışır ve cihazlardan elde edilen verileri yönetim paneline senkronize eder.

icon

Güncelleme Modülü

Merkezi güncelleme sistemi sayesinde son değişiklikler aynı gün içerisinde tüm depolardaki yazılımlara yansır. Ayrıca günlük olarak deponuzun tüm verileri bulut sunucularda yedeklenmektedir.

icon

TMO Entegrasyonu

LİSDEP, TMO için gerekli entegrasyona sahiptir. Anlık olarak SMS ve Fiyat Alma, Analiz Gönderme ve Satış işlemlerini LİSDEP üzerinden rahatça yönetebilirsiniz.

icon

MKK Entegrasyonu

LİSDEP Yazılımı, MKK ile anlaşmanız dahilinde MKK için gerekli entegrasyon sistemlerine sahiptir. Anlık olarak SMS ve Fiyat Alma, Analiz Gönderme ve Satış işlemlerini LİSDEP üzerinden kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

icon

Yetkili Sınıflandırıcı Entegrasyonu

Lisanslı depoculuk yazılımı ile bağlı olduğunuz yetkili sınıflandırıcılara analiz aktarımını başarıyla yapabilirsiniz. Yetkili sınıflandırıcınız tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileriyle analiz faturalarınızı kolaylıkla gönderebilirsiniz.

icon

CRM Entegrasyonu

LİSDEP tarafından oluşturulan Cari, Fatura, Stok gibi CRM Sistemlerinize aktarmak istediğiniz veriler için API üzerinden haberleşmeleri sağlanır. API üzerinden JSON,XML,CSV gibi veri aktarımları sağlanır.

icon

Antrepoculuk Modülü

Mudi tarafından özel kiralama olarak kendine ait depolarda ürün saklamak için kullanılan modüldür. ELÜS AYNEN Giriş işlemleri ile mudilere ait ürünlerin tartım, depo giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirilir.

icon

Fatura Modülü

Lisanslı depoculuk fiyat tarifenizde belirtilen tutarlara göre Depo Gün Kirası, Alım-Satım Kirası ve Depo Çıkış Kirasını sistem üzerinden kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Ayrıca Alım-Satım sonrası gerçekleşen KDV Tahsilat Belgesi oluşturma işlemlerini bu modül üzerinden hızlıca yapabilirsiniz.

icon

Kurutma Sistemi, Fire ve Fiyat Hesaplama Modülü

Depolarınızda eğer kurutma işlemi yapıyorsanız, yazılım sizin için kurutma fiyat tarifesine göre otomatik olarak tartım firelerinizi ve fiyatlarını hesaplayıp raporlar. %14-%28 nem arasındaki mısır için kurutma tarifesi sistem üzerinde hazır olarak gelmektedir.

icon

Yedekleme Modülü

Lisanslı Depolarınızın günlük olarak veri yedeklemeleri bu modül üzerinden gerçekleştirilir. Günlük olarak oluşan tüm verileriniz Bulut ve yerel sunucularda yedeklenir.