LİSDEP yazılımı üzerinden TMO ELAS modülünü kullanarak randevu almış mudilerin sorgulanmasını ve satışlarını yapmaya izin veren TMO bilgi işlem altyapısıyla senkron bağlantı kuran modüldür.