Lisanslı Depoculuk için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Lisanslı Depoculuk için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir.

 • Lisanslı depoculuk yapılacak ürünün standardize edilebilir stoklama ömrü uzun ve Bakanlıkça depolama tebliğ yayınlanmış ürün olması,
 • - Bakanlıkça Faaliyet izni almış lisanslı depo kurulması,
 • - Lisanslı depoya gelen ürünleri standartlarına göre analiz eden kalite ve sınıfını belirleyen Bakanlıktan Lisans almış Yetkili Sınıflandırıcı,
 • - Ürün bazında Yetkili sınıflandırıcıların faaliyetlerini denetleyecek Bakanlıktan Lisans almış Referans Yetkili Sınıflandırıcı,
 • - Ürün ihtisas borsası ya da lisanslı depoculuk faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça yetkilendirilmiş borsa,
 • - Elektronik ürün senetlerinin sistem üzerinden oluşturulmasını sağlayan, bu senetlere bağlı tüm hak yükümlülükler ile işlemleri ilgili taraflar itibariyle kayıt eden ve izleyen Bakanlıktan lisans almış kuruluş Elektronik Kayıt Kuruluşu,
 • - Türkiye’de menkul kıymetlerin takası, saklaması ve uluslararası  standartlarda numaralandırılması ile görevlendirilmiş bir Banka,
 • - Mudilere ürün bazlı yatırım hesabı açan banka/bankalar,
 • - Lisanslı depo tesisleri ve stoklanacak ürünü sigortalayacak sigorta şirketi,
 • - Tüm taraflarına bilgi aktaracak ve işlem yapılmasını sağlayacak bilgisayar donanım ve yazılım sistemi,
 • - Tüm taraflarda lisanslı depoculuk sitemini işletecek nitelikte yeterli personel, Olması gerekmektedir